Gama opraw Saturno LED została wzbogacona o wersję HT, która zaspokaja najbardziej ekstremalne warunki. Produkt doskonałej jakości z wielu powodów: okres eksploatacji powyżej 80 tysięcy godzin, wysoka jakość światła, temperatura barwowa 4000 K oraz doskonały współczynnik oddawania barw.
Saturno LED jest odpowiednią alternatywą gwarantującą uzyskanie najwyższych osiągów, bez jakichkolwiek strat w pomieszczeniach, w których nie jest wymagana maksymalna moc.
Zrealizowana z materiałów najwyższej jakości zapewniających trwałość pomimo upływu czasu, zaprojektowana w celu umożliwienia większej kontroli światła.
Proces produkcyjny coraz bardziej wydajny i zrównoważony jest najważniejszym wyzwaniem dla tych zakładów, które dążą do maksymalnej konkurencyjności. Wykorzystanie nowych technologii oświetleniowych w działach produkcyjnych pozwala spełniać trzy zasadnicze cele: oszczędność energii z korzyścią finansową i środowiskową, większe bezpieczeństwo i komfort w miejscu pracy oraz wzrost produktywności.
Nowe oprawy oświetleniowe Led redukują o połowę zużycie energii i gwarantują wyższą jakość światła, zgodnie z wymogami rynku. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób zmieniają się działy produkcyjne, w których coraz większą rolę odgrywa automatyzacja i precyzyjna obróbka. Źródła światła LED o wysokim współczynniku oddawania barw pozwalają osiągnąć lepszą widoczność i wywierają pozytywny wpływ na zdrowie i komfort pracowników. Gama reflektorów Disano została zaprojektowana w celu optymalnego wykorzystania źródeł światła i technologii na rzecz bardziej efektywnego zarządzania instalacją oświetleniową w środowisku przemysłowym. Możliwość wyboru produktu o parametrach technicznych dostosowanych do własnych potrzeb, pozwala na zoptymalizowanie inwestycji gospodarczej i uzyskanie bardzo wysokiego poziomu wydajności.
Obudowa: Z aluminium odlewanego ciśnieniowo, żeberka chłodzące wbudowane w obudowę.
Wyposażenie: Automatyczne urządzenie regulujące temperaturę. W przypadku przegrzania spowodowanego przez nieprawidłowe warunki środowiskowe zmniejsza strumień światła, umożliwiając zredukowanie temperatury roboczej i gwarantując prawidłowe funkcjonowanie.  Możliwość wyboru zasilania diod LED zapewnia zawsze odpowiednią moc, dostosowaną do specyficznych warunków projektowych.

Urządzenie zabezpieczające (4kV) przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z normą EN 61547,  zapewniające zabezpieczenie modułu LED i odnośnego zasilacza.
Funkcjonuje w dwóch trybach:
- tryb różnicowy: występuje pomiędzy przewodami zasilającymi, pomiędzy przewodem fazy w kierunku przewodu neutralnego.
- tryb wspólny: występuje pomiędzy przewodami zasilającymi, L/N, w kierunku uziemienia lub obudowy oprawy, jeśli urządzenie jest klasy II i w przypadku, kiedy jest zainstalowane na metalowym słupie.
Na życzenie: zabezpieczenie do 10kV.
Wersja awaryjna: Osobno dokupić art.1175.

Trwałość strumienia świetlnego rzędu
330791-00: 80% - 80.000h - (L80B10) - Ta = -40°C ÷ +60°
330790-00: 80% - 80.000h - (L80B10) - Ta = -40°C ÷ +55°
(wniosek w siedzibie głównej dla Ta więcej ...)
Współczynnik mocy: >= 0,95
Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka, zgodnie z normą EN62471.
dla oprawy Saturno, z czujnikami

Oprawa oświetleniowa spełnia wymogi przewidziane przez standardy IFS, BRC i Dyrektywę HACCP w zakresie instalacji oświetleniowych w branży spożywczej.
W każdym przypadku będzie konieczne skontaktowanie się z wyznaczonymi projektantami i biurem doradczym firmy Disano w celu sprawdzenia zgodności materiałów z przetworami spożywczymi oraz we wszystkich środowiskach przemysłowych, w których zainstalowano systemy sanitacyjne.

Registered Design DM/100271


Kod Okablowanie Kg Lumen Output-K-CRI WTot Surge Kolor
330791-00  CLD  6.24  

LED 16317lm-4000K-CRI 80

100W   4kV  GRAFITOWY  [true] Garanzia Estesa [[jpuzzle2.article.JPLuminaireDataFile@85407eb2]] ULD  
330790-00  CLD  6.16  

LED 20765lm-4000K-CRI 80

139W   4kV  GRAFITOWY  [true] Garanzia Estesa [[jpuzzle2.article.JPLuminaireDataFile@c4a5c35]] ULD  

Podana wartość strumienia świetlnego wskazuje wartość strumienia na wyjściu z oprawy, z tolerancją ± 10% w stosunku do podanej wartości. Wtot wskazuje całkowitą moc pobieraną przez system i nie przekracza 10% podanej wartości.